chp, adapazarı, 24 kasım, ögretmenler günü , kutlama

Öğretmenler Gününü Kutlarım

CHP Adapazarı İlçe Başkanı Füsun Çetin; 1981 yılından bu yana 24 Kasım tarihleri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 29 Ekim 1923 tarihini başlangıç olarak alırsak, Cumhuriyet sonrası devrimler sürecinin en köklü, en anlamlı dönüşümlerinden birisi de 1 Kasım 1928 tarihli 1353 sayılı yasa ile Arap Alfabesinden Latin Alfabesine geçişi sağlayan harf devrimidir.

Öğretmenler Gününü Kutlarım
23 Kasım 2021 - 19:04
1981 yılından bu yana 24 Kasım tarihleri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 29 Ekim 1923 tarihini başlangıç olarak alırsak, Cumhuriyet sonrası devrimler sürecinin en köklü, en anlamlı dönüşümlerinden birisi de 1 Kasım 1928 tarihli 1353 sayılı yasa ile Arap Alfabesinden Latin Alfabesine geçişi sağlayan harf devrimidir.
 
          24 Kasım 1928 ise Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verildiği tarihtir. Toplumun çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesinin önünde engel olan köhnemiş kurum ve uygulamaların ortadan kaldırılması sürecinde Alfabe devriminin özel bir anlamı vardır. Alfabe devrimi bu anlamda aynı zamanda bir uygarlık tercihidir.
         Toplumun özgür yurttaşlıktan, bağımsız, bilimsel düşünen birey olmaktan yeniden kul olmaya, tebaa haline getirmeye yönelik uygulamaların hız kazandığı günümüzde 24 Kasım Öğretmenler gününün daha da önem kazandığı açıktır.
Geleceğimiz; öğretmenlerimize ve eğitim ilkelerine bağlıdır! Bu nedenle öğretmenlerimizin görevi herkesten çok daha büyük ve sorumlulukları herkesten çok daha ağırdır. Bugün; birbirine saygılı bireylerden oluşan, çevreye duyarlı bir toplum ile birlikte hak, adalet duygusu gelişmiş, hukukuna, cumhuriyetine, bağımsızlığına, özgürlüğüne sahip çıkan bir millet istiyorsak; eğitimin ne olduğunu ve eğitimcinin kim olduğunu bir kez daha anlamak zorundayız!
Atatürk, ulusal bütünlüğümüzün kurulmasında ve geliştirilmesinde, ülkemizin çağdaşlaşmasında en önemli görevi öğretmenlere vermiştir. O’nun; “Ulusları kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden yoksun bir ulus, henüz ulus adını alma yeteneğini kazanmamıştır” sözleri bunun en güzel örneğidir.
Eğitim kalitesinin olmazsa olmazı öğretmenlerin maddi ve manevi olarak rahat, özgür, bağımsız olmaları gerçeğine rağmen bugün; bir çok sorunla karşı karşıya bırakılmaktadırlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik ve sosyal statüsü en üst sıralarda olan öğretmenler bugün neredeyse tamamı yoksulluk, açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Öğretmenlerimizin yüzde 70 lik dilimi kredi ve borçlar ile boğuşmaktadır. Hatta ek iş yapmak zorunda kalmaktadır. 
Mevcut siyasi iktidara muhalif olan öğretmenler, hükümetin gözünde sakıncalı görülmekte, kendisini daha da yetiştirecek ve toplumda saygınlığını sürdürecek maddi olanaklardan yoksun bırakılmaktadır. Eğitim sistemi siyasi iktidarların elinde yapboza dönüşmüş, sistem milli olmaktan çıkarılmış, siyasi iktidarların amaçlarına hizmet eder hale getirilmiştir. Atatürk Devrimi’nden ve kazanımlarından intikam almak duygusuyla hareket eden siyasiler, laik ve bilimsel eğitim başta olmak üzere Cumhuriyetimizin değerlerini yok etmişlerdir.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen bizler, öğretmenlerimizin; ulusumuzun en büyük kazanımı Cumhuriyet’in değerini özümseyerek, Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinden ayrılmayarak, laik ve demokratik kuşaklar yetiştirme görevini yerine getireceklerinden kuşku duymuyoruz.
 
         CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADAPAZARI İLÇE BAŞKANLIĞI olarak Cumhuriyet’in özgür yurttaşlarını yetiştirme, Cumhuriyet devrimlerini yaşatma kararlılığını sürdüren başta, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete göç etmiş özverili öğretmelerimizin gününü kutlarken, haklı uğraşılarında daima yanlarında olacağını kamuoyuna saygıyla duyurur. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum